درباره

فروش انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با قیمت مناسب برای انگشتری و آویز و ...

البته در بین فروش سنگ ها جواهراتی هم به فروش می رسد
گزارش تخلف
بعدی